Motorcykelsporter – tolv grenar

Motorcykelsport är en väldigt bred sport som omfattar tolv grenar. Det enda gemensamma mellan grenarna är att de utförs med en motorcykel. Själva fordonen kan dock se annorlunda ut beroende på vilken gren man tävlar i och tävlingarna utförs på olika platser. Det finns till exempel en motorcykelsport som går ut på att köra runt en bana och andra motorcykeltävlingar som går ut på att de tävlande ska utföra olika tricks.

De tolv grenarna

Det finns som sagt flera grenar inom motorcykelsport, till exempel minimoto som är sporten när de tävlande använder sig av en liten motorcykel. Grenar som ingår i motorcykelsporten är, förutom minimoto, supermoto, motocross, isbana, roadracing, trial, rundbana samt grenarna:

Speedway – detta är en sport som två lag bestående av sju personer tävlar i med speciella motorcyklar på ett underlag av grus blandat med lera.

Dragbike –, också kallad dragracing, är en sport som körs på en sträcka mellan 200 – 400 meter så snabbt som möjligt från en stående start.

Isracing – är en motorcykelsport som endast går att utföra på en oval isbana under vintertid. Motorcyklarna som används har endast två växlar och inga bromsar. Däcken är utrustade med vassa stålspikar för att ge maximalt fäste.

Enduro – är en sport som finns i två typer. Typ 1 och typ 2. Sporten går ut på att man med motorcykel ska ta sig igenom en bana bestående av svår terräng. Skillnaden mellan de två typerna är att typ 1 består av tidkontroller, tidkort. Typ 2, däremot, har inga tidkontroller och den utförs på en sluten bana.

Freestyle Motocross – är en sport som går ut på att man ska få så bra poäng som möjligt genom att utföra stora hopp och tricks. Poängen delas ut av domare som ska avgöra hur bra hoppen/tricksen har utförts.

Trots att flera grenar påminner om varandra finns det små skillnader. Skillnaderna kan vara vilken typ av motorcykel, hur lång sträcka som ska köras eller underlaget.